Sökning

SLS 1230 Livet i skärgården (1977)

Samling
Uppteckningar om livet på Enklinge på 1930-talet.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
56 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1230
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1977

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.