Sökning

SLS 1257 Finlands svenska folkdansrings XXXIX folkstämma i Pargas 11-12 juni 1977

Samling

Fotografier, dagbok, program och diverse material angående Finlands svenska folkdansrings XXXIX folkdansstämma i Pargas 11-12 juni 1977.

Personer
Signum
SLS 1257
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
18 fotografier
19 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1977

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.