Sökning

SLS 1334 d Midsommarstänger på Enklinge (1981)

Samling
Fotografier med bildförteckning av midsommarstänger och hur man reser dem.
Samlingens omfattning
4 sidor
41 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 1334 d
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1981

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.