Sökning

SLS 1405 Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (1860-1930)

Samling

Fotografisamling som dokumenterar det borgerliga livet inom släkterna Blom, Palén och Holmström i Nystad och Åbo. Innehåller dessutom inbjudningskort, friarbrev, kondoleanslista, kopior av ämbetsbetyg och släktutredning, olika utmärkelser och intyg samt broschyrer över Nystad.

Fotografierna publicerade på Finna 2022.

Signum
SLS 1405
Ämnen
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
1 arkivenheter
1001 digitala objekt
1001 fotografier
92 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1860-1930-talet
Begränsa samlingen