Sökning

SLS 1432 Ida Malmbergs fotografisamling (1982)

Samling

Fotografen Ida Malmbergs fotografisamling bestående av 5000 glasplåtar från början av 1900-talet.

Specialnummer av SLS-Arkiv 10/1983 som berättar om fotografen.

Personer
Signum
SLS 1432
Ämnen
Samlingens omfattning
0,53 hyllmeter
3 arkivenheter
31 sidor
5000 fotografier
680 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1982