Sökning

SLS 1437 Vad heter djuret? (1983)

Arkiv

122 svar som skickats in till Folkkulturarkivets pristävling om namn på husdjur och sällskapsdjur. Innehåller 20 263 djurnamn samt sju almanackor med djurnamn från åren 1995 och 1997.

Artikel i SLS-Arkiv 11/1983

Kontext
Arkivbildare
Folkkulturarkivets pristävling nr 23
Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLS 1437
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
34 fotografier
813 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1983