Sökning

SLS 1437 Vad heter djuret? (1983)

Arkiv
122 svar som skickats in till Folkkulturarkivets pristävling om namn på husdjur och sällskapsdjur. Innehåller 20 263 djurnamn samt sju almanackor med djurnamn från åren 1995 och 1997.

Kopia finns på microfiche i Vasa.Frågelistan fritt tillgänglig.

Artikel i SLS-Arkiv 11/1983
Arkivbildare Folkkulturarkivets pristävling nr 23
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
34 fotografier
813 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1437
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1983

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.