Sökning

SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (1985-2017)

Samling
Veterinär Bernhard Åströms (1884 - 1959) fotografisamling. Glasplåtar och nitratfilm. Tillägg 2017: Diapositiv, glasplåtar, positiv, förstoringar, oframkallad film, ca 1140 fotografier.

En del av fotografierna är publicerade i boken "Livet genom en lins. Fotografier av Bernhard Åström", Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 15, av Helena Jerman, Janne Rentola och Marika Rosenström, 1994. Nyutgåva 2015.
Samlingens omfattning
0,43 hyllmeter
2220 digitala objekt
3385 fotografier
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 1555
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1985-2017