Sökning

SLS 1578 a Tilltal, omtal och hälsningar (1985)

Samling
131 insända svar på Folkkultursarkivets pristävling angående hälsningsord, avskedsord, titulering, tilltal, smeknamn, öknamn och benämningar på folkgrupper.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning (förste arkivarie).

Materialet använts i specialnummer av Källan 2/2000.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 26
Samlingens omfattning
0,13 hyllmeter
1 digitala objekt
1108 sidor
2 arkivenheter
2 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 1578 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1985

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.