Sökning

SLS 1714 Folkhälsans förebyggande hälsovård på 1920 - talet (1990)

Samling

Fotografier (1910-1925 ) av solbehandling och gymnastik, snedryggar, massundersökning, sol - och luftbad, Folkhälsans solbarn, sommarkoloni och Folkhälsans systermöte. 18 diapositiv.

Kontext
Arkivbildare
Samfundet Folkhälsan
Personer
Signum
SLS 1714
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
4 sidor
66 digitala objekt
94 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1990

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.