Sökning

SLS 1714 Folkhälsans förebyggande hälsovård på 1920 - talet (1990)

Samling
Fotografier (1910-1925 ) av solbehandling och gymnastik, snedryggar, massundersökning, sol - och luftbad, Folkhälsans solbarn, sommarkoloni och Folkhälsans systermöte. 18 diapositiv.
Arkivbildare Samfundet Folkhälsan
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
4 sidor
66 digitala objekt
94 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 1714
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1990

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.