Sökning

SLS 1740 b Barns julönskelistor (1992)

Samling

Sammandrag av frågelistsvaren om skolbarns julönskelistor.

Materialet är behandlat i: Carola Ekrem: "Telefonsvarare, dataspel och fred på jorden. Finlandssvenska skolbarns julklappsönskemål", Budkavlen), 1994. s. 28-36 s. Samling SLS 2007 är en uppföljning av undersökningen

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets specialfrågebrev nr 36
Personer
Signum
SLS 1740 b
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
168 sidor
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1992

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.