Sökning

SLS 1740 b Barns julönskelistor (1992)

Samling
Sammandrag av frågelistsvaren om skolbarns julönskelistor.

Frågelistan fritt tillgänglig.

Materialet är behandlat i: Carola Ekrem: "Telefonsvarare, dataspel och fred på jorden. Finlandssvenska skolbarns julklappsönskemål", Budkavlen), 1994. s. 28-36 s. Samling SLS 2007 är en uppföljning av undersökningen
Arkivbildare Folkkultursarkivets specialfrågebrev nr 36
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
168 sidor
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 1740 b
Personer
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1992

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.