Sökning

SLS 1748 Livet kring sekelskiftet‎ (1992)

Arkiv

Utskrifter av bandintervju med Doris Graae f. 1908, om hennes liv inkluderar en historia om hur Graaes morfar med vän inför avresa till Amurlandet 1868 planterade tre björkar i Brunnsparken. I samlingen ingår kopior ur Terra 1922, tidningsurklipp, dödsannons och släktutredning.

Kontext
Arkivbildare
Livet kring sekelskiftet
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 1748 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
1992
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.03 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 16.0
Sidor 43.0
Ljud 2.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Annat relaterat material

Livet kring sekelskiftet‎ (1992) SLS 1748

Visa hel samlingen