Sökning

SLS 175 b Ordanteckningar (1880)

Samling
Samlingen innehåller ordanteckningar i alfabetisk förteckning skriven med grov ljudbeteckning. 256 ord.

Samlingen har tillhört Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors.
Samlingens omfattning
138 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 175 b
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1880

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.