Sökning

SLS 1762 Spökerier och övernaturliga upplevelser. (1993)

Samling
84 svar på Folkkultursarkivets frågebrev om spökerier och övernaturliga upplevelser.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning (förste arkivarie).

Materialet behandlat i: Carola Ekrem: "Det finns mycket mellan himmel och jord". Berättelser om spökerier och övernaturliga upplevelser. Källan 2/1994. 60 s.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 33
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
1 filmer
1 ljudband
739 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1762
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1993

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.