Sökning

SLS 1794 "Rådgifvare för hus och hem på land och i stad" (1994)

Samling

Bilagor till Allers Familj - Journal ( 1905 ) , trycksak "Temperamentsblad", samt diverse material.

Signum
SLS 1794
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
208 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1994

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.