SLS 1804 a När rutan tändes och antennen vändes (1994)

Samling
78 svar på Folkkulturarkivets specialfrågebrev om TV - minnen där TV:s första år behandlas.

Frågelistan fritt tillgänglig.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
18 skisser
2 arkivenheter
22 digitala objekt
26 fotografier
435 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1804 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.