Sökning

SLS 1804 b När rutan tändes och antennen vändes (1994)

Samling

Utskrifter av bandade uppföljningsintervjuer till Folkkulturarkivets specialfrågebrev nr 39 om TV:s första år.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 1804 b
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
10 digitala objekt
10 ljudband
189 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1994