SLS 182 c Reseberättelse (1881)

Samling
Reseberättelse till SLS 182 d och SLS 182 e . Resa gjord i Ryssland.

Samlingen har tillhört Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors. Samlingen har behandlats i artiklarna: Piotr Wawrzeniuk; "En resande i svenskhet. Herman Vendell i Gammalsvenskby 1881". Personhistorisk tidskrift 2009:2 och "Resedagbok och fosterländsk mobilisering. Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881". HLS 85, Helsingfors 2010
Samlingens omfattning
45 sidor
SignumSLS 182 c
Personer
Ämnen
Innehåll/delar1 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1881