SLS 182 f Supplement till Ordböckerna öfver de svenska allmågemålen i kejsardömet Ryssland (1881)

Samling
Del I; "Förteckning öfver starka verb med infinitivus på -i substantiva ia-stammar". Del II; "Jämförelser, Etymologiska undersökningar. Förteckning öfver låneord". Register, alfabetisk förteckning, landsmålsalfabetet. Ca 500 ord.

Samlingen har tillhört Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors. Jfr. Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna utarbetad af A. O. Freudenthal och H. A. Vendell. Helsingfors 1886.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
276 sidor
SignumSLS 182 f
Personer
Ämnen
Innehåll/delar2 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1881