Sökning

SLS 1821 Fotografitävling "Min hembygd" (1994)

Samling

Fotografier insända till tävlingen "Min hembygd" arrangerad av kulturnämnden i Malax 1994.

Signum
SLS 1821
Ämnen
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
15 sidor
2 digitala objekt
88 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1994

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.