Sökning

SLS 1860 Minnesanteckningar och fotografier från segelfartyg‎ (1995–2021)

Arkiv

"Reseminnen s/v Viking 1948" skriven av Björn Pettersson och reprofotografier ur Walter Lindholms och Björn Petterssons samlingar från segelfartyg på 1930-1940-talen. 3 mikrofischer, 115 s. Renskrift av reseminnena med kommentarer av Magnus Pettersson 2021 (13 s.). Gustaf Walfrid Sundmans (1859-1951) levnadsbana (38 s.).

Kontext
Arkivbildare
Walter LindholmBjörn PetterssonGustaf Walfrid Sundman
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 1860 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Donator
Sammanställare
Överlåtare
Ämnen
Datum
1995–2021
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.03 hm
Förvaringsenheter 2.0
Fotografier 143.0
Sidor 60.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Mariehamn, Mariehamn, Åland, Finland
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland

Minnesanteckningar och fotografier från segelfartyg‎ (1995–2021) SLS 1860

Visa hel samlingen