Sökning

SLS 1887 Därför använder jag ordspråk. (1996)

Samling
1300 ordspråk och talesätt insända som svar på Folkkultursarkivets frågebrev.

Frågelistan fritt tillgänglig.

Materialet behandlat i Carola Ekrem: "Rätt ordspråk till rätt person är bättre än långa arga samtal". Källan 1/1997.
Arkivbildare Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 43
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
161 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1887
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1996

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.