Sökning

SLS 1887 Därför använder jag ordspråk. (1996)

Samling

1300 ordspråk och talesätt insända som svar på Folkkultursarkivets frågebrev.

Materialet behandlat i Carola Ekrem: "Rätt ordspråk till rätt person är bättre än långa arga samtal". Källan 1/1997.

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 43
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 1887
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
161 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1996