Sökning

SLS 192 a Traditionsuppteckningar (1910)

Samling
Traditionsuppteckningar om sägner, folktro, folkmedicin, livets högtider, dans, jordbruk, byggnadsskick, bystämma, arbetsfester, reseberättelse, förteckning över sagesmän. En vals och en Anglés, noter s. 268 a-b.

Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
0,11 hyllmeter
1 digitala objekt
3 arkivenheter
533 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 192 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1910

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.