Sökning

SLS 2025 Kläder och klädsel (2003)

Samling

158 svar på frågelistan "Kläder och klädsel", illustrationer i form av teckningar, skisser och fotografier. I materialet beskrivs kläder och klädsel under perioden ca 1920-2003 med tonvikt på 1930-1950-talen.

Materialet behandlat av Yrsa Lindqvist i artiklarna "Siden, sammet, trasa, lump... Folkultursarkivets insamling om förhållandet till kläder" i Källan 2/2003 och "Kläder och konsumtion - att välja livssti" i Laboratorium för folk och kultur 3/2004.

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets pristävling nr 43
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2025
Ämnen
Samlingens omfattning
0,42 hyllmeter
1494 sidor
377 digitala objekt
482 fotografier
8 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2003