Sökning

SLS 2027 Finlandssvenska ättlingar i Amerika; identitet och etnicitet (1999)

Samling
Intervjuer med finlandssvenska ättlingar i Amerika. Informanternas bakgrund och släktingar, det finlandssvenska kulturarvets betydelse och finlandssvensk föreningsverksamhet behandlas.

Materialet använts i Susanne Österlund-Pötzschs avhandling "American Plus". Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 658, 2003
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
35 ljudband
36 digitala objekt
430 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 2027
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1999

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.