Sökning

SLS 2044 Tupperware-bjudning i Helsingfors (2003)

Samling

Deltagande observation vid ett Tupperware-party i Helsingfors

Personer
Signum
SLS 2044
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
5 fotografier
6 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2003

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.