Sökning

SLS 2057 Teaterintresse, gemenskap och umgänge (2004)

Samling

Samlingen innehåller intervjuer med personer som varit verksamma i Svenska Teaterföreningen i Finland.

Se även Historiken "Svenska Teaterföreningen i Finland 1913-1963" av M. Lüchou, finns i SLS bibliotek.

Personer
Signum
SLS 2057
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
148 sidor
15 fotografier
4 ljudband
9 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2004, 2012, 2007

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.