SLS 2069 Tyska och finländska stadsguiders förmedling av den bayerska kulturen och staden München (2005)

Arkivsamling
Intervjuer med guider i München

Materialet har behandlats i pro gradu avhandlingen i nordisk etnologi vid Åbo Akademi "Det är roligt att presentera min stad för främmande människor "En studie i stadsguiders syn på sin förmedling av München. 2005.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
10 ljudband
196 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLS 2069
SignumSLS 2069
Personer
Ämnen
Användarrättigheterdelvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum2005