Sökning

SLS 2069 Tyska och finländska stadsguiders förmedling av den bayerska kulturen och staden München (2005)

Samling
Intervjuer med guider i München

Materialet har behandlats i pro gradu avhandlingen i nordisk etnologi vid Åbo Akademi "Det är roligt att presentera min stad för främmande människor "En studie i stadsguiders syn på sin förmedling av München. 2005.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
10 digitala objekt
10 ljudband
196 sidor
Språk
svenska
tyska
Signum SLS 2069
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2005

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.