Sökning

SLS 2092 Ortnamn i Helsingfors (2005)

Samling

Samlingen innehåller 472 inofficiella ortnamn i Helsingfors. Samlingen är kartfäst och skriven med grov ljudbeteckning. Namnen finns i Excel-format, men i samlingen utprintad i tre olika versioner: sorterade enligt inofficiella namn, sorterade enligt officiella namn och sorterade enligt stadsdel, adress. Samlingen innehåller 734 namn, 17 kartor med numrerade orter, 1 översiktskarta. I samlingen ingår även en lista över stadsdelarnas förkortningar, en lista över informanter och en insamlingsdagbok. Till samlingen hör även fotografier och det finns en förteckning över dessa.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Namnen i våra städer
Personer
Signum
SLS 2092
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
110 digitala objekt
110 fotografier
18 kartor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2005
Begränsa samlingen