SLS 2092 Ortnamn i Helsingfors (2005)

Arkivsamling
Samlingen innehåller 472 inofficiella ortnamn i Helsingfors. Samlingen är kartfäst och skriven med grov ljudbeteckning. Namnen finns i Excel-format, men i samlingen utprintad i tre olika versioner: sorterade enligt inofficiella namn, sorterade enligt officiella namn och sorterade enligt stadsdel, adress. Samlingen innehåller 734 namn, 17 kartor med numrerade orter, 1 översiktskarta. I samlingen ingår även en lista över stadsdelarnas förkortningar, en lista över informanter och en insamlingsdagbok. 36 av orterna har fotograferats och i samlingen finns en förteckning över dessa.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
18 kartor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLS 2092
SignumSLS 2092
Personer
Ämnen
Innehåll/delar1 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum2005