Sökning

SLS 2098 Spara det finlandssvenska talet (2005-2008)

Samling
Material som tillkommit genom insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Syftet var att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet. Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie.Projektet resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.
Arkivbildare Spara det finlandssvenska talet
Samlingens omfattning
0,325 hyllmeter
10 filmer
105 sidor
1086 ljudband
28 fotografier
5 arkivenheter
974 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 2098
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2005-2008