Sökning

SLS 2098 Spara det finlandssvenska talet (2005-2008)

Samling

Material som tillkommit genom insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Syftet var att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet. Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie.Projektet resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

Kontext
Arkivbildare
Spara det finlandssvenska talet
Personer
Signum
SLS 2098
Ämnen
Samlingens omfattning
0,325 hyllmeter
10 filmer
105 sidor
1086 ljudband
28 fotografier
5 arkivenheter
975 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2005-2008
Begränsa samlingen