Sökning

SLS 2098 Spara det finlandssvenska talet‎ (2005–2008)

Arkiv

Material som tillkommit genom insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Syftet var att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet.

Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie.

Projektet resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

Kontext
Arkivbildare
Spara det finlandssvenska talet
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2098 (Unik identifiering)
SLS 2098 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Sammanställare
Datum
2005–2008
Andra titlar
Spara det finlandssvenska talet
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.325 hm
Förvaringsenheter 5.0
Fotografier 28.0
Sidor 105.0
Ljud 1086.0
Rörlig bild 10.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Begränsa samlingen