Sökning

SLS 2127 Inofficiella namn i våra städer (2007)

Samling

Samlingen innehåller 23 svar på frågebrevet "Inofficiella namn i våra städer".

Materialet behandlat i artikel i Källan 3/1997 av Maria Vidberg.

Kontext
Arkivbildare
Pristävling nr 47
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2127
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
155 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2007