Sökning

SLS 2159 Eurovisionens schlagertävling (2008-2013)

Samling
Materialet samlades in via en webbfrågelista på Svenska litteratursällskapets hemsida och via upprop i tidningar. Samlingen innehåller 74 st svar.

Frågelistan fritt tillgänglig.

Materialet har behandlats i Källan 1/2009.
Arkivbildare Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 58
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
190 sidor
20 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2159
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2008-2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.