Sökning

SLS 2159 Eurovisionens schlagertävling (2008-2013)

Samling

Materialet samlades in via en webbfrågelista på Svenska litteratursällskapets hemsida och via upprop i tidningar. Samlingen innehåller 74 st svar.

Materialet har behandlats i Källan 1/2009.

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 58
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2159
Ämnen
Samlingens omfattning
190 sidor
2 digitala objekt
20 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2008-2013