Sökning

SLS 2160 Folkmedicinundersökning i Österbotten (2009-2013)

Samling
Inspelningar om folkmedicin gjorda 1981-1982.

Kompletterande material (både finsk- och svenskpråkigt), insamlat av Antti Hernesniemi, finns vid Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsingfors.

Materialet har analyserats i Antti Hernesniemi: Presentation of bonesetter-patient collaboration through positiographical cinemanalysis, Oulu 1999, och Antti Hernesniemi: Jäsenet paikalleen, paha veri pois, Helsinki 1995.
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
173 sidor
27 ljudband
36 digitala objekt
8 filmer
9 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2160
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2009-2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.