Sökning

SLS 2160 Folkmedicinundersökning i Österbotten (2009-2013)

Samling

Inspelningar om folkmedicin gjorda 1981-1982.

Kompletterande material (både finsk- och svenskpråkigt), insamlat av Antti Hernesniemi, finns vid Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsingfors.

Materialet har analyserats i Antti Hernesniemi: Presentation of bonesetter-patient collaboration through positiographical cinemanalysis, Oulu 1999, och Antti Hernesniemi: Jäsenet paikalleen, paha veri pois, Helsinki 1995.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2160
Ämnen
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
173 sidor
27 ljudband
45 digitala objekt
8 filmer
9 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2009-2013