Sökning

SLS 2169 Ortnamn i Ekenäs (2009)

Samling
Samlingen som består av inofficiella namn i Ekenäs är gjord inom ramen för projektet Namnen i våra städer. Samlingen innehåller 181 kartfästa namn och 48 fotografier samt 9 inspelningar med informanterna.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.
Arkivbildare Namnen i våra städer
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
132 sidor
3 kartor
48 fotografier
57 digitala objekt
9 ljudband
Språk
svenska
Signum SLS 2169
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2009