Sökning

SLS 2169 Ortnamn i Ekenäs‎ (2009)

Arkiv

Samlingen som består av inofficiella namn i Ekenäs är gjord inom ramen för projektet Namnen i våra städer. Samlingen innehåller 181 kartfästa namn och 48 fotografier samt 9 inspelningar med informanterna.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Ortnamn i Ekenäs
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2169 (Unik identifiering)
SLS 2169 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2009
Andra titlar
Ortnamn i Ekenäs
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 48.0
Sidor 132.0
Ljud 9.0
Kartor 3.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Ekenäs, Raseborg, Nyland, Finland

Ortnamn i Ekenäs‎ (2009) SLS 2169

Visa hel samlingen