Sökning

SLS 2169 Ortnamn i Ekenäs‎ (2009)

Arkiv

Samlingen som består av inofficiella namn i Ekenäs är gjord inom ramen för projektet Namnen i våra städer. Samlingen innehåller 181 kartfästa namn och 48 fotografier samt 9 inspelningar med informanterna.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Ortnamn i Ekenäs
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2169 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2009
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 48.0
Sidor 132.0
Ljud 9.0
Kartor 3.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Ekenäs, Raseborg, Nyland, Finland

Ortnamn i Ekenäs‎ (2009) SLS 2169

Visa hel samlingen