Sökning

SLS 2175 Människans bästa vän - en frågelista om sällskapsdjur (2010)

Samling
Svar på frågelista om sällskapsdjur. 105 svar och drygt 400 fotografier, av vilka de flesta är digitaliserade.

Frågelistan fritt tillgänglig.

Materialet behandlat av Marika Rosenström i en artikel i Källan 2/2010.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 50
Samlingens omfattning
0,19 hyllmeter
1 digitala objekt
4 arkivenheter
400 fotografier
799 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 2175
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2010

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.