Sökning

SLS 2175 Människans bästa vän - en frågelista om sällskapsdjur (2010)

Samling

Svar på frågelista om sällskapsdjur. 105 svar och 409 fotografier, som finns digitaliserade.

Materialet behandlat av Marika Rosenström i en artikel i Källan 2/2010.

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets pristävling nr 50
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2175
Ämnen
Samlingens omfattning
0,19 hyllmeter
1 digitala objekt
4 arkivenheter
409 fotografier
799 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2010