SLS 2175 Människans bästa vän - en frågelista om sällskapsdjur (2010)

Arkivsamling
Svar på frågelista om sällskapsdjur. 105 svar och drygt 400 fotografier, av vilka de flesta är digitaliserade.

Frågelistan fritt tillgänglig.

Materialet behandlat av Marika Rosenström i en artikel i Källan 2/2010.
Samlingens omfattning
0,19 hyllmeter
4 arkivenheter
400 fotografier
799 sidor
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLS 2175
SignumSLS 2175
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum2010