Sökning

SLS 218 Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten (1913)

Samling
Folkmedicin.

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021. Kopia finns på microfiche i Vasa.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 27. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1914.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
84 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 218
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1913