Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLS 218 Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten (1913)

Samling
Folkmedicin.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 27. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1914.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
84 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 218
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1913

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.