Sökning

SLS 218 Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten (1913)

Samling

Folkmedicin.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 27. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1914.(FSFD) Finlands svenska folkdiktning VII:5. Folktro och trolldom. Magisk folkmedicin. Utgivet av Valter W. Forsblom. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1927.Rosenström, Marika: "Magisk folkmedicin. Hemlig kunskap nu som fritt kulturarv på webben". Källan 2/2021, s. 22-25.

Personer
Signum
SLS 218
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
84 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1913