Sökning

SLS 2181 Svininfluensan (2009-2010)

Samling
Tankar om svininfluensa, epidemin som samtalsämne, rädslor, förebyggande åtgärder, vaccinationer och media som informationskanal. Samlingen innehåller utskrifter av svar från webbenkät.

Materialet finns dels som utskrifter (175 svar) och dels i digital form, i excel (28 svar).
Arkivbildare Specialfrågelista nr 60
Samlingens omfattning
0 fotografier
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
405 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 2181
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2009-2010

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.