Sökning

SLS 2181 Svininfluensan (2009-2010)

Samling

Tankar om svininfluensa, epidemin som samtalsämne, rädslor, förebyggande åtgärder, vaccinationer och media som informationskanal. Samlingen innehåller utskrifter av svar från webbenkät.

Materialet finns dels som utskrifter (175 svar) och dels i digital form, i excel (28 svar).

Kontext
Arkivbildare
Specialfrågelista nr 60
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2181
Ämnen
Samlingens omfattning
0 fotografier
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
405 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2009-2010