Sökning

SLS 2189 Ortnamn i Vasa (2010-2016)

Samling
Innehåller intervjuer om inofficiella stadsnamn i Vasa med stadsbor i olika åldrar och från olika delar av Vasa med omnejd. Nio intervjuer spelades in år 2010 och sex intervjuer 2015-2016. Tre av intervjuerna är inspelade i samarbete med Vasa övningsskolas gymnasium våren 2016. Till samlingen hör även fotografier och det finns en förteckning över dessa.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.
Arkivbildare Namnen i våra städer
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
15 ljudband
50 sidor
66 fotografier
7 kartor
81 digitala objekt
Språk
svenska
finska
Signum SLS 2189
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2010-2016, 2015-2016