Sökning

SLS 2196 De va helt najs! Att skriva talspråk (2009-2010)

Samling

Svar på webbenkät om talspråk i skrift.Totalt 424 svar, varav 356 svar från 12 olika högstadier, 43 svar från 3 olika gymnasier och 25 svar från en yrkesskola.

Kontext
Arkivbildare
Frågelista till högstadier, gymnasier och yrkesinstitut om talspråk i skrift
Personer
Signum
SLS 2196
Ämnen
Samlingens omfattning
0,17 hyllmeter
1300 sidor
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2009-2010

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.