Sökning

SLS 2199 Ortnamn i Borgå (2010)

Samling

Samlingen innehåller 622 inofficiella ortnamn på 376 platser i Borgå. Samlingen är kartfäst och uttalet av namnen skriven med grov ljudbeteckning. Namnen finns i Excel-format, men är utprintad i två versioner: i alfabetisk ordning och i nummerordning. Samlingen innehåller också två kartor med numrerade orter, samt fotografier. I samlingen ingår även en lista över informanter och ett förord.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Namnen i våra städer
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2199
Ämnen
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
2 kartor
45 fotografier
54 digitala objekt
6 ljudband
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2010
Begränsa samlingen