Sökning

SLS 2201 Skriva talspråk (2010)

Samling

Svar på webbenkät om talspråk i skrift. 337 svar.

Personer
Signum
SLS 2201
Ämnen
Samlingens omfattning
0,13 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2010

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.