Sökning

SLS 2231 Bernhard och Brita Landtmans samling (2011)

Samling
Fotografier, diapositiv, nitratnegativ, dagböcker, brev, postkort, telegram bl.a. från Bernhard Landtmans tid som barnläkare i Indien 1950, inbjudnings-, gratulations- och kondoleanskort, dikthäfte, begravningsprogram, särtryck av Bernhard Landtmans artikel "Minnen från en studievistelse i London" från Finlands Läkartidning N:o 15, 1949, frimärken, urklipp.

Materialet behandlat av Marika Rosenström i artikel i Källan 2/2013.
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
11 digitala objekt
916 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2231
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2011