Sökning

SLS 2231 Bernhard och Brita Landtmans samling‎ (2011)

Arkiv

Fotografier, diapositiv, nitratnegativ, dagböcker, brev, postkort, telegram bl.a. från Bernhard Landtmans tid som barnläkare i Indien 1950, inbjudnings-, gratulations- och kondoleanskort, dikthäfte, begravningsprogram, särtryck av Bernhard Landtmans artikel "Minnen från en studievistelse i London" från Finlands Läkartidning N:o 15, 1949, frimärken, urklipp.

Kontext
Arkivbildare
Bernhard LandtmanBrita Landtman
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2231 (Unik identifiering)
SLS 2231 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
2011
Andra titlar
Bernhard och Brita Landtmans samling
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.8 hm
Fotografier 916.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
USA, USA
England, Storbritannien
Schweiz, Schweiz
Spanien, Spanien
Indien, Indien
Annat relaterat material

Bernhard och Brita Landtmans samling‎ (2011) SLS 2231

Visa hel samlingen