SLS 2271 Fotografier från 1950- och 1960-talen (1940-1970)

Samling
Samlingen innehåller 1 744 digitaliserade fotografier från 1950- och 1960-talen. Bilderna är donerade av flera olika personer, efter upprop i bl.a. Källan 2/2013. Avtal har gjorts upp med alla donatorer.

De insamlade fotografierna i samlingen behandlas i artikeln "Nostalgiska 1950- och 1960-talsbilder" av Marika Rosenström, i Källan 1/2015.
Samlingens omfattning
1744 digitala objekt
1744 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2271
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 104 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum ca 1940-1970