Sökning

SLS 2272 Mina datorminnen (2014)

Samling
Beskrivningar på hur och när datorn kommit med i både vardags- och arbetslivet. Beskrivningar av den tekniska utvecklingen av datorer. Fotografier, manualer för datorer och programvara.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning (förste arkivarie).

Materialet behandlas i Pia Lindholms artikel "Dekadenta damer surfar i nattlinne. Folkkultursarkivets meddelare berättar om sina datorminnen" i Källan 2014 nr. 2.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 53
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
337 sidor
40 digitala objekt
45 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2272
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2014

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.