Sökning

SLS 2277 Tammerfors som svensk språkö (2014)

Samling
Samlingen innehåller Zea Kingelin-Orrenmaas insamlade material för hennes forskningsdel inom projektet två institutioner i en stad: Svenska samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska församling. Hennes mål är att ge en beskrivning av den sociokulturella verkligheten på en språkö genom att utreda hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken i den Tammerforssvenska kontexten. Samlingen innehåller interjuer och enkätsvar.

Kingelin-Orrenmaa, Zea: Tammerfors som svensk språkö : en etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och val i svenska rum i det inre av Finland. 2019.
Arkivbildare Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland (2010–2014)
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
16 digitala objekt
16 ljudband
Signum SLS 2277
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2014

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.