Sökning

SLS 2280 Sjömans- och emigrantbrev (1903-1950)

Samling
Sjömans- och emigrantbrev (Portland, Oregon) skrivna 1903-1950.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
5 fotografier
561 sidor
Signum SLS 2280
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1903-1950

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.