SLS 2288 Namn och språk i Lovisa (2015)

Samling
Material som samlats in under ett fältarbete i Lovisa. Fältarbetet ordnades inom ramen för kursen Nimet ja kielet kentällä / Namn och språk på fältet, ett samarbete mellan SLS och HU. Till samlingen hör även 51 fotografier och det finns en förteckning över dessa.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.
Samlingens omfattning
141 digitala objekt
51 fotografier
90 ljudband
Språk
svenska
finska
Signum SLS 2288
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.