Sökning

SLS 2294 Så 1980-tal!‎ (2015)

Arkiv

16 svar till frågelista om 1980-tals musikminnen. Insamlingen är ett samarbete med SLS, SKS och Jyväskylä universitet. De finska svaren är arkiverade på SKS. Materialet används i Jyväskylä universitets forskningsprojekt "Niin kasaria!" som leds av professor Petri Karonen.

Kontext
Arkivbildare
Så 1980-tal!
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2294 (Unik identifiering)
SLS 2294 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2015
Andra titlar
Så 1980-tal!
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.01 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 3.0
Sidor 72.0
Tidningsurklipp 2.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
Korsholm, Korsholm, Österbotten, Finland
Åbo, Åbo, Egentliga Finland, Finland
Ekenäs, Raseborg, Nyland, Finland
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Borgå, Borgå, Östra Nyland, Finland
Sverige, Sverige

Så 1980-tal!‎ (2015) SLS 2294

Visa hel samlingen